Герман хэлний шинэ номын сан үйл ажиллагаагаа Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбооны байрны 309 тоотод эхлүүллээ.
Дэлгэрэнгүй: http://www.abcworld.mn/