ХБНГУ

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс

Герман- экспортын дэлхийн аварга байв. 2003-аас 2008 оны хооронд Герман дэлхийн хамгийн их экспортлогч орон байсан бол 2009 онд Хятад болж 2010 онд АНУ-ын дараа 3-р байранд оров. 2014 онд Германы экспорт 1.133,5 орчим тэрбум евроны үнэ хүрчээ. Тус онд Германы нийт импорт 916,6 тэрбум евро болж арай бага үзүүлэлтэд хүрэв. Германы худалдааны тэнцэлд 198 тэрбум евроны экспортын илүүдэл гарчээ.

 

Эх сурвалж: de.statista.com

 

Created: Даваа, 2016.02.01 12:13

Дэд цэс